Statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 3037/90 — sikring af ensartet nomenklatur for økonomiske aktiviteter i hele EU

Forordning (EF) nr. 1893/2006 — om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EØF) nr. 3037/90 trådte i kraft den 13. november 1990.

Med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1893/2006, som ændrede forordning (EØF) nr. 3037/90, har NACE revision 2 været gældende siden den 1. januar 2008 på alle områder undtagen konjunkturstatistikker og lønomkostningsindekset, som den har været gældende siden den 1. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

NACE: forkortelse for navnet på EU’s nomenklatur for økonomiske aktiviteter, som på fransk hedder nomenclature statistique des activités économiques.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1-39).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1893/2006 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1-26).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 13.11.2017