Eurostat — EU’s statistiske kontor

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2012/504/EU om tydeliggørelse af Eurostats rolle

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den tydeliggør Eurostats rolle og ansvar for så vidt angår udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 8. oktober 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2012/504/EU af 17. september 2012 om Eurostat (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 49-52).

seneste ajourføring 13.11.2017