Direktivet om gennemsigtighed i det indre marked

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2015/1535 — procedure for deling af information om tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv (EU) 2015/1535 ophævede og erstattede direktiv 98/34/EF fra den 7. oktober 2015.

BAGGRUND

Formålet med 2015/1535-proceduren.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1-15)

seneste ajourføring 27.01.2016