EU's Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions (EU's) Institut for Sikkerhedsstudier udfører forskning og analyse af internationale spørgsmål for at hjælpe EU med at udvikle sin udenrigs- og sikkerhedspolitik.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier.

RESUMÉ

Med denne rådsbeslutning har EU besluttet fortsat at trække på ekspertisen fra Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) til at udføre forskning og analyse af internationale spørgsmål, for så vidt angår EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). EUISS blev oprindeligt oprettet i januar 2002. Det er baseret i Paris og har et forbindelseskontor i Bruxelles.

Ved hjælp af forskning og analyse bidrager EUISS til europæisk beslutningstagning inden for FUSP's område. Instituttet foretager navnligt analyser og udgør et forum for debat omkring hele EU's eksterne strategi på områder, der omfatter konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Aktiviteterne omfatter planlægning af netværksarrangementer og workshops samt indsamling af relevant information til EU-tjenestemænd og eksperter. Det optræder også som bindeled mellem EU's institutioner og eksterne eksperter, herunder sikkerhedsaktører.

EUISS ledes af en bestyrelse og en direktør:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse 2014/75/FUSP

10.2.2014

-

EUT L 41 af 12.2.2014

Seneste ajourføring: 11.06.2014