Indskudsgarantiordninger

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger til beskyttelse af indskyderne i kreditinstitutioner

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at beskytte indskydere i alle kreditinstitutioner samt bevare stabiliteten i Den Europæiske Unions (EU) banksystem som helhed.

HOVEDPUNKTER

Dækningsniveau

Modtagere af garantien

Tilbagebetaling

Finansiering af indskudsgarantiordningerne

Anvendelse af midlerne

Oplysninger til indskyder

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 3. juli 2015.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149-178)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2004/17/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

seneste ajourføring 21.11.2016