Fremme af iværksætterkultur i SMV’er i EU — COSME-programmet

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1287/2013 — om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) (2014–20)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter et program i Den Europæiske Union (EU), som skal styrke støtten til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ved at forbedre de forhold, under hvilke iværksætteri kan trives.

HOVEDPUNKTER

Bedre forretningsbetingelser

Styrkelse af konkurrenceevnen

Iværksætterkultur

Finansiering

Programmet har et budget på 2,3 mia. EUR over syv år, der gælder fra 2014-2020. Det forvaltes af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 23. december 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33-49)

seneste ajourføring 01.03.2018