Fremme af unges iværksætterkultur for at sikre social inklusion af unge

Disse konklusioner fra Rådet om fremme af unges iværksætterkultur i Den Europæiske Union (EU) dækker flere aspekter.

DOKUMENT

Rådets konklusioner af 20. maj 2014 om fremme af unges iværksætterkultur for at sikre social inklusion af unge (2014/C 183/04) (Den Europæiske Unions Tidende C 183 af 14.6.2014, s. 18-21).

RESUMÉ

Disse konklusioner fra Rådet om fremme af unges iværksætterkultur i Den Europæiske Union (EU) dækker flere aspekter.

VIGTIGE BEGREBER

Social innovation: nye idéer (produkter, tjenesteydelser og modeller), der opfylder både sociale behov (bedre end alternative løsninger) og resulterer i nye sociale forbindelser eller samarbejder.

Socialt iværksætteri: innovative løsninger, der tager hånd om sociale problemstillinger.

Ungdomsarbejde: læringsaktiviteter, rekreative eller sociale aktiviteter eller projekter, der involverer unge mennesker.

seneste ajourføring 24.02.2015