Sikker og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser

De globale udfordringer, som energisystemet i Den Europæiske Union (EU) står over for, kræver, at EU-landene går sammen og samarbejder om at sikre forbrugerne sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik (COM(2015) 80 final af 25. februar 2015).

RESUMÉ

De globale udfordringer, som energisystemet i Den Europæiske Union (EU) står over for, kræver, at EU-landene går sammen og samarbejder om at sikre forbrugerne sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger strategien bag EU’s foreslåede energiunionspakke. Fordi energi i EU er reguleret på nationalt plan, er formålet med energiunionen at omlægge EU’s energisystem, der for øjeblikket består af 28 nationale rammer, til én ramme, der omfatter hele EU.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen fastsætter fem centrale dimensioner, der understøtter energiunionens strategi om at gøre energi mere sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig.

Forsyningssikkerhed

For at sikre forsyningssikkerhed af energi skal EU:

Reduktion af emissioner

EU’s energimål for 2030 omfatter en reduktion på 40 % af drivhusgasemissioner sammenlignet med 1990. Nødvendige tiltag for at nå disse mål omfatter:

Et fuldt ud integreret indre energimarked

Et fuldt ud integreret indre energimarked opnås ved hjælp af:

Energieffektivitet

EU mener, at lavere energiforbrug vil reducere importen af energi og forurening og øge fastholdelsen af hjemlige energikilder. Meddelelsen understreger især behovet for større investeringer og øget opmærksomhed på potentialet inden for energibesparelser i bygge- og transport-sektoren.

Forskning og innovation

EU forudser gennembrud i lavemissionsteknologier. De skal opnås igennem koordination af forsknings- og finansieringsprojekter i partnerskab med den private sektor.

For yderligere oplysninger henvises til energiunionen på Europa-Kommissionens websted.

seneste ajourføring 26.08.2015