Hen imod konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi til Europa

Den Europæiske Union (EU) har forpligtet sig til at nedbringe sine drivhusgasemissioner med 80-95 % under 1990-niveauerne senest i 2050. Unionen har en klar dagsorden frem til 2020. Nu sætter den en ny retning for sine ambitioner om dekarbonisering for de følgende tre årtier for at skabe sikkerhed for investorer, offentlige myndigheder og borgere.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energikøreplanen 2050 (KOM(2011) 885 endelig af 15.12.2011).

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har forpligtet sig til at nedbringe sine drivhusgasemissioner med 80-95 % under 1990-niveauerne senest i 2050. Unionen har en klar dagsorden frem til 2020. Nu sætter den en ny retning for sine ambitioner om dekarbonisering for de følgende tre årtier for at skabe sikkerhed for investorer, offentlige myndigheder og borgere.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Energikøreplanen undersøger forskellige scenarier for opnåelsen af en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 og samtidig sikring af energiforsyningssikkerheden. Den viser, at uanset hvilket scenarie, der vælges, er målene om dekarbonisering mulige.

HOVEDPUNKTER

Med henblik på at nå frem til det nye energisystem identificerer køreplanen følgende faktorer:

BAGGRUND

Europas energisystem skal ændres af hensyn til klima, sikkerhed og økonomi. Energiinvestering er lang tid om at give resultater. Beslutninger, der træffes i dag, er allerede med til at forme energisystemet i 2050, når aldrende infrastruktur begynder at blive erstattet, og nye energiformer udvikles. I forbindelse med denne transformation har både offentlige og private investorer brug for en klar idé om den retning, EU følger.

Se også Europa-Kommissionens websider for Energistrategi og Energikøreplan 2050.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Energi 2020 En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi (KOM(2010) 639 endelig af 10.11.2010).

seneste ajourføring 30.07.2015