Udfordringer, som unge står over for: styrkelse af det tværsektorielle politiksamarbejde

EU’s ministre ser samarbejde på tværs af politikområder som afgørende for at løse sociale og økonomiske problemer, som unge står over for.

DOKUMENT

Rådets konklusioner om styrkelse af det tværsektorielle politiksamarbejde med henblik på effektivt at imødegå de socioøkonomiske udfordringer, som unge står over for (EUT C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

RESUMÉ

EU’s ministre ser samarbejde på tværs af politikområder som afgørende for at løse sociale og økonomiske problemer, som unge står over for.

HVAD ER FORMÅLET MED RÅDETS KONKLUSIONER?

De omhandler strategier til at styrke den tværsektorielle tilgang til unges problemer, så de politiske beslutningstagere kan reagere mere effektivt og hurtigt på problemerne og udnytte alle tilgængelige EU-midler og -programmer på bedste måde på disse områder.

HOVEDPUNKTER

Tværsektoriel politik

For at gennemføre en bred, tværsektoriel ungdomspolitik skal EU-landene:

Europa-Kommissionen opfordres til at:

EU-landene og Kommissionen henstilles til at:

Skræddersyede tilgange

Der er behov for specialdesignede tværsektorielle tilgange til programmer, der imødegår socioøkonomiske udfordringer, som unge står over for.

EU-landene opfordres til at:

Kommissionen opfordres til at fremme interaktion på EU-plan mellem aktører på ungdomspolitikområdet og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der deltager i gennemførelsen af ungdomsgarantien.

Både EU-landene og Kommissionen opfordres til at:

Ungdomsarbejde

Rådet opfordrer EU-landene og Kommissionen til at fremhæve ungdomsarbejdets værdi i forbindelse med effektivt at imødegå udfordringerne for unge ved at:

Flere oplysninger:

TILHØRENDE DOKUMENTER

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om en EU-arbejdsplan for ungdom for 2014-2015 (EUT C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

seneste ajourføring 24.09.2015