EU’s handelsaftale med Colombia, Peru og Ecuador

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2012/735/EU om undertegnelse af handelsaftalen mellem EU og EU-landene og Colombia samt Peru

Handelsaftalen mellem EU og EU-landene og Columbia samt Peru

Afgørelse (EU) 2016/2369 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem EU og EU-landene og Colombia samt Peru for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

Tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem EU og EU-landene og Colombia samt Peru for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSERNE OG HANDELSAFTALEN?

HOVEDPUNKTER

Handelsaftalens fordele for parterne

Menneskerettigheder og bæredygtig udvikling

Handelsaftalen fastlægger overholdelse af menneskerettigheder og retsstaten som væsentlige elementer. Handelsaftalen omfatter også elementer til fremme af bæredygtig udvikling via gennemførelsen af internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse. Civilsamfundet involveres systematisk i at kontrollere disse forpligtelser.

Gennemførelse af handelsaftalen

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSERNE FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Værdikæde: en række forretningsaktiviteter, der skaber værdi for en virksomheds kunder. For hvert punkt i aktivitetskæden stiger produktets værdi takket være et tilføjet input eller en proces.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2012/735/EU af 31. maj 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 354 af 21.12.2012, s. 1-2)

Handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3-2607)

Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Peru af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 56 af 28.2.2013, s. 1)

Rådets afgørelse (EU) 2016/2369 af 11. november 2016 om undertegnelse på Unions vegne og midlertidig anvendelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 1-2)

Tiltrædelsesprotokol til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 3-1456)

Meddelelse om midlertidig anvendelse mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (EUT L 358 af 29.12.2016, s. 1)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Tredje årlige beretning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru (COM (2017) 585 final af 10.10.2017)

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Anden årlige beretning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (COM (2016) 58 final af 10.2.2016)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Årlig beretning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru (COM(2014) 718 final af 4.12.2014)

seneste ajourføring 16.10.2017



(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.