Ulovlig handel med vilde dyr og planter — EU’s handlingsplan

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Europa-Kommissionen (COM(2016) 87 final) — EU’s handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

HOVEDPUNKTER

Handlingsplanen omfatter 32 foranstaltninger, som EU skal udføre mellem 2016 og 2020, og som vil blive udført af alle de 28 EU-lande (1). Den fokuserer på tre hovedaspekter:

BAGGRUND

Ulovlig handel med vilde dyr og planter er en af verdens mest profitable kriminelle aktiviteter. Den påvirker biodiversiteten i høj grad og har negative konsekvenser for retsstaten på grund af de tætte bånd til korruption. Den spiller en stadigt stigende rolle i finansiering af milits- og terroristgrupper.

EU er destination, oprindelsessted og transitområde for ulovlig handel med vilde dyr og planter. På alle disse punkter spiller EU en central rolle i udryddelsen af denne ulovlige handel.

Der findes flere oplysninger under »EU’s tilgang til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU’s handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2016) 87 final af 26.2.2016)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Analyse og dokumentation, som understøtter EU’s handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, som tillæg til dokumentet Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU’s handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter (SWD(2016) 38 final af 26.2.2016)

Styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet imod ulovlig handel med vilde dyr og planter — Endelig rapport. Rapport for Europa-Kommissionens GD for Miljø af 13. november 2015.

seneste ajourføring 02.05.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.