4.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 75/2


Den Europæiske Frihandelssammenslutning

Liste over naturligt mineralvand anerkendt af Island og Norge

(Denne tekst ophæver og erstatter den tekst, der blev offentliggjort i EUT C 155 af 3.5.2018, s. 9, og EØS-tillæg nr. 28 af 3. maj 2018, s. 6)

(2021/C 75/02)

I henhold til artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (1), som indarbejdet i punkt 54zzzzd i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen, offentliggøres en liste over anerkendt naturligt mineralvand i Den Europæiske Unions Tidende og EØS-tillægget.

LISTE OVER NATURLIGT MINERALVAND ANERKENDT AF ISLAND:

Handelsbetegnelse

Kilde

Produktionssted

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

LISTE OVER NATURLIGT MINERALVAND ANERKENDT AF NORGE:

Handelsbetegnelse

Kilde

Produktionssted

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45.