18.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/54


Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

(2021/C 58/10)

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod følgende statsstøtteforanstaltning:

Vedtagelsesdato

11. november 2020

Sag nr.

85838

Beslutning nr.

131/20/KOL

EFTA-stat

Norge

Titel

Regionalt differentierede socialsikringsbidrag 2021

Retsgrundlag

Parlamentets årlige beslutning om satserne for socialsikringsbidrag m.v. og § 23-2 i lov nr. 19 af 28. februar 1997 om den nationale forsikringsordning (Folketrygdloven)

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Regionalstøtte

Støtteform

Afgiftsnedsættelse

Intensitet

3,1 til 12,4

Varighed

1.1.2021-31.12.2021

Berørte sektorer

Horisontale Alle sektorer, der er omfattet af retningslinjerne for regionalstøtte 2014-2021

Navn og adresse på den støtteydende myndighed

Norges regering

Den autentiske udgave af beslutningen (uden for fortrolige oplysninger) findes på EFTA-Tilsynsmyndighedens websted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/