18.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/50


Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

(2021/C 58/06)

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod følgende statsstøtteforanstaltning:

Vedtagelsesdato

15. oktober 2020

Sag nr.

85649

Beslutning nr.

118/20/COL

EFTA-stat

Norge

Titel

Forlængelse af garantiordningen for luftfartsselskaber i forbindelse med covid-19

Retsgrundlag

Parlamentsbeslutningen om godkendelse af garantiordningen i overensstemmelse med de betingelser, der er foreslået af ministeriet

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Formålet med garantiordningen er at afhjælpe den likviditetsmangel, som luftfartssektoren står over for, og sikre, at forstyrrelser, der skyldes covid-19-udbruddet, ikke underminerer luftfartsselskabernes levedygtighed.

Støtteform

Offentlige garantier

Budget

Anslået til 6 mia. NOK

Varighed

31. december 2020

Berørte sektorer

Luftfartssektoren

Navn og adresse på den støtteydende myndighed

GIEK, Garantiinstituttet for eksportkredit

Postboks 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORGE

Den autentiske udgave af beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på EFTA-Tilsynsmyndighedens websted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/