31.3.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/29


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2023/C 116/10)

Image 1

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at sættes i omløb, udstedt af Spanien

Euromønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. Kommissionen offentliggør alle nye euromønters design for at informere den brede offentlighed og alle, der beskæftiger sig professionelt med mønter (1), herom. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, der har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, udstede euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb, såfremt visse betingelser er opfyldt, navnlig betingelsen om, at det kun må være 2-euromønter. Disse mønter har samme tekniske karakteristika som de almindelige 2-euromønter, men udviser på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende land: Spanien

Anledning til erindringsmønten: UNESCO Cáceres

Beskrivelse af designet: Den gamle bydel i Cáceres er en bymæssig enhed beliggende i den selvstyrende region Extremadura i den vestlige del på Den Iberiske Halvø. Den blev registreret på verdensarvslisten for at være unik på grund af sine historiske karakteristika, som (fra middelalderen til den klassiske periode) har spor af meget forskelligartede og modstridende påvirkninger såsom den nordlige gotiske stil, islamiske stil, italienske renæssance og kunst i den nye verden.

Designet viser en panoramisk afbildning af det monumentale kompleks, navnlig af hovedpladsen. Øverst og med versaler ses ordet »ESPAÑA« og prægningsåret »2023«. På øverste højre side er møntmærket. Nederst og med versaler ses ordet »CÁCERES«.

I møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal mønter, der vil blive udstedt: 1 500 000

Udstedelsesdato: Første kvartal 2023


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).