24.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 64/6


Indkaldelser af forslag og relaterede aktiviteter under EFR's arbejdsprogram for 2021 under Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027)

(2021/C 64/05)

Herved bekendtgøres indkaldelser af forslag og relaterede aktiviteter under EFR's arbejdsprogram for 2021 under Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027).

Kommissionen har vedtaget EFR's arbejdsprogram for 2021 ved afgørelse C(2021) 930 af 22. februar 2021.

Der kan indsendes ansøgninger til disse indkaldelser. EFR's arbejdsprogram for 2021, herunder frister og budgetter, er tilgængeligt via webstedet Funding & Tender opportunities sammen med oplysninger om de nærmere bestemmelser for indkaldelserne og relaterede aktiviteter og oplysninger til ansøgerne om, hvordan de indsender forslag:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.