21.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 356/4


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2019/C 356/04)

Image 1

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Portugal

Euromønter, der er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. Kommissionen offentliggør alle nye euromønters design (1) for at informere den brede offentlighed og alle, der beskæftiger sig professionelt med mønter. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, der har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Anledning til erindringsm: Portugal

Udstedende statønten: 500-året for den første verdensomsejling organiseret og ledet af den portugisiske opdagelsesrejsende og søfarer Fernão De Magalhães

Beskrivelse af designet: Den spanske ekspedition til Ostindien begyndte i 1519 og endte i 1522 og var den første verdensomsejling.

I designet portrætteres Fernão De Magalhães. I højre side ses i halvcirkel inskriptionen »CIRCUM NAVEGAÇÃO« (verdensomsejling), og herunder ses inskriptionen »1519 FERNÃO DE MAGALHÃES«. I venstre side ses i halvcirkel udstedelsesåret »2019« og navnet på den udstedende stat »PORTUGAL«.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter: 750 000

Udstedelsesdato: Andet halvår 2019


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).