4.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 125/4


Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for det offentlig-private partnerskab Biobaserede Industrier i 2019

(2019/C 125/04)

Det meddeles herved, at der indkaldes forslag og iværksættes dertil knyttede aktiviteter i henhold til arbejdsprogrammet for det offentlig-private partnerskab Biobaserede Industrier i 2019.

Der indkaldes forslag i henhold til: H2020-BBI-JTI-2019

Dette arbejdsprogram, inklusive tidsfrister og budgetter for aktiviteterne, kan fås via portalen for finansiering og udbud (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), som også indeholder nærmere oplysninger om indkaldelsen og de dertil knyttede aktiviteter samt vejledning til ansøgerne om, hvordan forslag skal forelægges. Alle disse oplysninger ajourføres efter behov på samme portal.