22.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 173/5


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2018/C 173/05)

Image

Euromønter, som er bestemt til at blive sat i omløb, har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Grækenland

Anledning til erindringsmønten : 75-året for Kostis Palamas' død

Beskrivelse af designet : Mønten bærer et portræt af den græske digter Kostis Palamas (1859-1943). I omskrift langs møntens indre del ses til venstre påskriften »DEN HELLENSKE REPUBLIK« og »KOSTIS PALAMAS« på græsk. Mønten bærer også en palmette (møntmærket for det græske møntvæsen) og udstedelsesåret »2018«. Nederst til højre optræder monogrammet for kunstneren (George Stamatopoulos).

På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal udstedte mønter :

Udstedelse : Midten af 2018


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).