19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/6


Indkaldelse af forslag under det flerårige arbejdsprogram for tildeling af finansiel støtte inden for transeuropæisk energiinfrastruktur under Connecting Europe-faciliteten i perioden 2014-2020

(Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 1615)

(2018/C 103/07)

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi indkalder hermed forslag med henblik på at yde tilskud til projekter i overensstemmelse med de prioriteter og mål, der er fastlagt i det flerårige arbejdsprogram inden for transeuropæisk energiinfrastruktur under Connecting Europe-faciliteten i perioden 2014-2020.

Der indkaldes forslag i henhold til:

 

CEF-Energy-2018-1

For de forslag, der udvælges i forbindelse med denne indkaldelse, står der et vejledende beløb på 200 mio. EUR til rådighed.

Fristen for indsendelse af forslag er den 26. april 2018.

Forslagsindkaldelsens fulde ordlyd findes på følgende adresse:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals