24.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/2


Valg af Rettens vicepræsident

(2016/C 392/03)

I henhold til procesreglementets artikel 9, stk. 4, har Rettens dommere den 20. september 2016 valgt dommer Marc van der Woude til Rettens vicepræsident for perioden fra den 20. september 2016 til den 31. august 2019.