22.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 350/14


Berigtigelse til indkaldelse af forslag 2016 — EAC/A04/2015 — programmet Erasmus+

( Den Europæiske Unions Tidende C 347 af 20. oktober 2015 )

(2015/C 350/14)

Side 9, punkt 5, »Frist for indsendelse af ansøgninger«, er blevet ændret som følger, for så vidt angår nøgleaktion 2 — strategiske partnerskaber:

»Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

2. februar 2016

Strategiske partnerskaber på området almen uddannelse og erhvervsuddannelse

31. marts 2016

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

26. april 2016

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

4. oktober 2016«.