6.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 257/9


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2015/C 257/07)

Image

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

For at markere EU-flagets trediveårs jubilæum besluttede euroområdets finansministre, at medlemsstaterne i euroområdet skal udstede en 2-euroerindringsmønt med et fælles motiv på den nationale side. Statsborgere og andre i euroområdet har ved offentlig webafstemning valgt vinderdesignet. De stemmeberettigede kunne vælge mellem fem forskellige design, som var blevet udvalgt af en professionel jury efter afholdelse af en designkonkurrence for europæiske møntvæsener. Valget faldt på Georgios Stamatopoulos, designer ved den græske centralbank.

Udstedende stat : Litauen.

Anledning til erindringsmønten : EU-flagets trediveårs jubilæum.

Beskrivelse af designet : Designet viser EU-flaget som et symbol, der forener mennesker og kulturer med de samme visioner og idealer for en bedre fælles fremtid. På mønten ses 12 stjerner formet som menneskelige figurer, der omfavner begyndelsen på et nyt Europa. Øverst til højre i omskrift navnet på den udstedende stat, »LIETUVA«, samt årstallene »1985-2015«. Møntmærket ses til højre mellem flaget og årstallene. Nederst til højre kunstneren Georgios Stamatopoulos' initialer.

På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal udstedte mønter : 750 000.

Udstedelsesdato : November 2015.


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).