1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 253/12


Indkaldelser af ansøgninger og relaterede aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Forskningsråds arbejdsprogram for 2016 under Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

(2015/C 253/11)

Det bekendtgøres herved, at der iværksættes indkaldelser af ansøgninger og relaterede aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Forskningsråds arbejdsprogram for 2016 under Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020).

Kommissionen har vedtaget Det Europæiske Forskningsråds arbejdsprogram for 2016 (1) ved afgørelse C(2015) 5086 af 28. juli 2015.

Der kan indsendes ansøgninger til disse indkaldelser. Det Europæiske Forskningsråds arbejdsprogram for 2016, herunder tidsfrister og budgetrammer for er tilgængelige på deltagerportalen. Her vil der også være nærmere oplysninger om indkaldelsen og relaterede aktiviteter samt vejledning for ansøgere om indsendelse af ansøgninger:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf