22.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 374/3


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2014/C 374/03)

Image

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Letland

Anledning til erindringsmønten : Letlands formandskab for Det Europæiske Råd

Beskrivelse af designet : Motivet viser det officielle logo for Letlands formandskab for Det Europæiske Råd. Logoet er suppleret med ordene LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (»LETLANDS FORMANDSKAB FOR DET EUROPÆISKE RÅD«) og formandskabets netadresse »EU2015.LV«.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter : 2 millioner

Omtrentlig udstedelsesdato : Januar 2015


(1)  Se EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (Økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).