26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/5


Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

2013/C 313/10

Retten har den 23. september 2013 i medfør af procesreglementets artikel 106 besluttet at udpege dommer N.J. Forwood til at erstatte Rettens præsident i sager om foreløbige forholdsregler, i tilfælde af, at præsidenten er fraværende eller har forfald, for perioden fra den 23. september 2013 til den 31. august 2016.