5.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 212/3


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

2010/C 212/03

Image

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Vatikanstaten

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med de relevante rådskonklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Fællesskabet, udstede et vist antal erindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb, forudsat at der kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning på nationalt eller europæisk plan.

Udstedende stat: Vatikanstaten

Anledningen til erindringsmønten: Præsternes år

Beskrivelse af designet: Møntens indre del viser en hyrde, som redder et lam fra en løves gab. Motivet er omgivet af to inskriptioner i en cirkelbue: »CITTA' DEL VATICANO« øverst og anledningen til erindringsmønten »ANNO SACERDOTALE« nedenunder. Året »2010« angives til venstre for motivet, møntmærket »R« angives under motivet, og kunstnerens navn »VEROI« angives til højre.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter:

Udstedelsesdato:


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).