20.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 196/8


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

2009/C 196/08

Image

National side af den nye 2-euro erindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Den Italienske Republik

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med de relevante rådskonklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Fællesskabet, udstede et vist antal erindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb, forudsat at der kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning på nationalt eller europæisk plan.

Udstedende stat: Den Italienske Republik

Anledningen til erindringsmønten: 200-årsdagen for Louis Brailles fødsel (1809-1852)

Konkret beskrivelse af designet: Møntens indvendige del viser en hånd, der praktiserer punktskriftlæsning af en åben bog. Oven over pegefingeren, der peger i retning af den lodrette indskrift »LOUIS BRAILLE 1809-2009«, ses to fugle, der symboliserer vidensfriheden. Angivelsen af det udstedende land »RI« figurerer øverst til højre og angivelsen af møntværkstedet »R« nederst til højre. Under bogen er indskrevet navnet Braille i det alfabet, han er ophavsmand til. Nederst ses kunstneren Maria Carmela Colanéris initialer »MCC«.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter: 2 mio. mønter

Udstedelsesdato: September/oktober 2009


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1-30, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52-55).