9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/11


Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

(2008/C 314/05)

Der udsendes herved meddelelse om, at der nu indkaldes forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013).

Der indkaldes forslag som anført nedenfor.

Særprogrammet »Kapacitet«:

Del

:

Forskningsinfrastruktur

Indkaldelsens nr.

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Denne forslagsindkaldelse henhører under det arbejdsprogram, Kommissionen vedtog ved afgørelse K(2008) 4566 af 26. august 2008.

På webstedet CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ findes der nærmere oplysninger om budgettet for indkaldelsen, frister og de nærmere regler, arbejdsprogrammet og vejledningen for ansøgere i indsendelse af forslag.