29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den 1. januar 2007 vil Den Europæiske Unions Tidende få en ny struktur med henblik på at gøre klassificeringen af de offentliggjorte dokumenter tydeligere, samtidig med at den nødvendige kontinuitet bevares.

Den nye struktur — med eksempler, der viser dens anvendelse i klassificeringen af dokumenterne — kan ses på webstedet EUR-Lex på følgende adresse:

http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm