21.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 128/31


Sag anlagt den 28. januar 2022 — Chambre de commerce og d’industrie territoriale de la Marne en Champagne mod EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Sag T-60/22)

(2022/C 128/43)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Chambre de commerce og d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Frankrig) (ved advokat T. de Haan)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ambrosetti Group Ltd (London, Det Forenede Kongerige)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Ambrosetti Group Ltd

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket TEHA — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 404 100

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 23. november 2021 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 839/2021-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne afholdt af sagsøgerens retsforgænger i forbindelse med sagens behandling ved Fjerde Appelkammer

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 18, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.