4.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/79


Sag anlagt den 5. december 2018 — The Logistical Approach mod EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Sag T-716/18)

(2019/C 44/105)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: The Logistical Approach BV (Uden, Nederlandene) (ved advokaterne R. Milchior og S. Charbonnel)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Frankrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: The Logistical Approach BV

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket Idealogistic Compass Greatest care in getting it there i farverne sort, hvid og blå — registreringsansøgning nr. 14 567 201

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. september 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2062/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Såfremt Idea Groupe beslutter at intervenere, tilpligtes denne at betale de omkostninger, som interventionen indebærer.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.