26.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/46


Sag anlagt den 8. januar 2018 — inforsacom Informationssysteme mod EUIPO (Business and technology working as one)

(Sag T-7/18)

(2018/C 072/59)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Tyskland) (ved advokaterne O. Spieker, A. Schönfleisch og M. Alber)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Business and technology working as one« — registreringsansøgning nr. 15 272 586

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 20. oktober 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 808/2017-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 2017/1001.