3.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/59


Sag anlagt den 3. februar 2017 — Schmid mod EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Sag T-72/17)

(2017/C 104/83)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Gabriele Schmid (Halbenrain, Østrig) (ved advokat B. Kuchar)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Østrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Steirisches Kürbiskernöl« — international registrering nr. 900 100

Sagen for EUIPO: Fortabelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. december 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1768/2015-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse omgøres og varemærke IR nr. 900 100 for EU erklæres fortabt for alle varer.

Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse, idet det ikke er godtgjort, at der er gjort reel brug af IR nr. 900 100, og sagen hjemvises til EUIPO.

Varemærkeindehaveren tilpligtes under alle omstændigheder at betale sagsøgerens omkostninger i forbindelse med sagens behandling for EUIPO og for Retten. EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

Tilsidesættelse af artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.