27.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/16


Sag anlagt den 24. januar 2017 — Lotte mod EUIPO — Nestlé Schöller (gengivelse af en koala)

(Sag T-41/17)

(2017/C 095/25)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ved advokat M. Knitter)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Lotte Co. Ltd

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket (gengivelse af en koala) — registreringsansøgning nr. 6 158 463

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. oktober 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 250/2016-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Indsigelsen forkastes i sin helhed.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af regel 22, stk. 2, i forordning 2868/95

Tilsidesættelse af artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.