3.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/16


Sag anlagt den 25. juli 2016 — Omnicom International Holdings mod EUIPO — eBay (DATABAY)

(Sag T-394/16)

(2016/C 364/13)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Omnicom International Holdings, Inc. (New York, New York, De Forenede Stater) (ved solicitor D. Farnsworth)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: eBay, Inc. (San Jose, California, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Omnicom International Holdings, Inc.

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »DATABAY« — EU-varemærkeregistrering nr. 12 353 975

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. maj 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 925/2015-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at bære sine egne omkostninger og betale omkostningerne afholdt af sagsøgeren.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.