7.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 294/77


Sag anlagt den 25. juni 2015 — Windrush Aka mod KHIM — Dammers (The Specials)

(Sag T-336/15)

(2015/C 294/92)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Windrush Aka LLP (London, Det Forende Kongerige) (ved barrister S. Malynicz og solicitor S. Britton)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Jerry Dammers (London, Det Forenede Kongerige)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Indehaver af det omtvistede varemærke: Jerry Dammers

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »The Specials« — varemærkeregistrering nr. 3 725 082

Sagen for Harmoniseringskontoret: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 18. marts 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1412/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009.