14.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 419/23


Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. september 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P) og Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) mod Europa-Kommissionen

(Forenede sager C-490/15 P og C-505/15 P) (1)

((Appel - konkurrence - karteller - det europæiske marked for forspændingsstål - bøder - beregning af bøder - forordning (EF) nr. 1/2003 - artikel 23, stk. 2 - formodning for, at et moderselskab udøver en afgørende indflydelse på sit helejede datterselskab - retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 - princip om forbud mod tilbagevirkende gyldighed - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler inden for en rimelig frist - chartret om grundlæggende rettigheder - artikel 41 - ret til behandling af sagen inden for en rimelig frist))

(2016/C 419/30)

Processprog: italiensk

Parter

Appellanter: Ori Martin SA (C-490/15 P) og Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (ved avvocati G. Belotti og P. Ziotti)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved V. Bottka, G. Conte og P. Rossi, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Appellerne i sagerne C-490/15 og C-515/15 forkastes.

2)

Ori Martin SA betaler omkostningerne i sag C-490/15 P.

3)

Siderurgica Latina Martin SpA betaler omkostningerne i sag C-515/15 P.


(1)  EUT C 406 af 7.12.2015.