27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/27


Sag anlagt den 19. juli 2014 — ZZ mod Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(Sag F-69/14)

2014/C 380/35

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2013.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den anfægtede bedømmelsesrapport.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed tilpligtes at betale sagens omkostninger.