23.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 65/21


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 24. november 2014 — Toorank Productions BV mod Staatssecretaris van Financiën

(Sag C-532/14)

(2015/C 065/31)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Toorank Productions BV

Sagsøgt: Staatssecretaris van Financiën

Præjudicielt spørgsmål

Omfatter KN-pos. 2206 en drikkevare med et alkoholindhold udtrykt i volumen på 13,4, der er fremstillet derved, at en ved gæring af æblekoncentrat fremkommet alkoholholdig og renset basisdrikkevare med betegnelsen »Ferm Fruit« blandes med sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler, konserveringsmidler og destilleret alkohol, således at den destillerede alkohol med hensyn til volumen i procent ikke udgør mere end 49 % af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51 % heraf består af alkohol fremkommet ved gæring? I benægtende fald, skal KN-underposition 2208 70 fortolkes således, at en sådan drikkevare skal tariferes som likør i denne underposition?