Sag C-377/11

International Bingo Technology SA

mod

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

»Sjette momsdirektiv — artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), artikel 17, stk. 5, og artikel 19, stk. 1 — afholdelse af bingospil — forpligtelse i lovgivningen til at udbetale en del af prisen for salg af billetter i form af gevinster til spillerne — beregning af momsgrundlaget«

Sammendrag af dom

 1. Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – beskatningsgrundlag – salg af bingoplader – udelukkelse af den del af salgsprisen, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som skal udbetales til spillerne som gevinster

  [Rådets direktiv 77/388, art. 11, punkt A, stk. 1,litra a)]

 2. Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående afgift – pro rata-fradrag – beregning – den omsætning, der skal fremgå af brøkens nævner – den del af salgsprisen på bingoplader, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som skal udbetales til spillerne som gevinster – ikke omfattet

  [Rådets direktiv 77/388, art. 11, punkt A, stk. 1, litra a), art. 17, stk. 5, og art. 19, stk. 1]

 1.  Artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, som ændret ved direktiv 98/80, skal fortolkes således, at afgiftsgrundlaget for merværdiafgiften i tilfælde af salg af bingoplader ikke omfatter den del af disse pladers pris, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som er bestemt til udbetaling af gevinster til spillerne.

  For så vidt som den del af bingopladernes pris, der uddeles som gevinster til spillerne, er fastsat på forhånd og er bindende, kan den ikke betragtes som en del af den modydelse, som spilarrangøren modtager for den tjenesteydelse, han leverer – en modydelse, der udgør momsgrundlaget.

  (jf. præmis 25, 28 og 33 samt domskonkl. 1)

 2.  Artikel 17, stk. 5, og artikel 19, stk. 1, i sjette direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, som ændret ved direktiv 98/80, skal fortolkes således, at medlemsstaterne ikke kan fastsætte, at den – på forhånd i lovgivningen fastsatte – del af bingopladernes pris, som skal udbetales til spillerne som gevinster, med henblik på beregningen af pro rata-satsen for momsfradraget indgår i den omsætning, der skal fremgå af nævneren i den brøk, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1.

  En medlemsstat kan for det første i princippet ikke for bestemte transaktioner anvende en anden regel for fastlæggelse af beskatningsgrundlag end hovedreglen i direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a). For det andet skal denne del ikke medregnes i momsgrundlaget og kan følgelig ikke betragtes som værende en del af spilarrangørens omsætning.

  (jf. præmis 37-39 og domskonkl. 2)


Sag C-377/11

International Bingo Technology SA

mod

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

»Sjette momsdirektiv — artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), artikel 17, stk. 5, og artikel 19, stk. 1 — afholdelse af bingospil — forpligtelse i lovgivningen til at udbetale en del af prisen for salg af billetter i form af gevinster til spillerne — beregning af momsgrundlaget«

Sammendrag af dom

 1. Harmonisering af afgiftslovgivningerne — det fælles merværdiafgiftssystem — beskatningsgrundlag — salg af bingoplader — udelukkelse af den del af salgsprisen, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som skal udbetales til spillerne som gevinster

  [Rådets direktiv 77/388, art. 11, punkt A, stk. 1,litra a)]

 2. Harmonisering af afgiftslovgivningerne — det fælles merværdiafgiftssystem — fradrag for indgående afgift — pro rata-fradrag — beregning — den omsætning, der skal fremgå af brøkens nævner — den del af salgsprisen på bingoplader, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som skal udbetales til spillerne som gevinster — ikke omfattet

  [Rådets direktiv 77/388, art. 11, punkt A, stk. 1, litra a), art. 17, stk. 5, og art. 19, stk. 1]

 1.  Artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i sjette direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, som ændret ved direktiv 98/80, skal fortolkes således, at afgiftsgrundlaget for merværdiafgiften i tilfælde af salg af bingoplader ikke omfatter den del af disse pladers pris, som er fastsat på forhånd i lovgivningen, og som er bestemt til udbetaling af gevinster til spillerne.

  For så vidt som den del af bingopladernes pris, der uddeles som gevinster til spillerne, er fastsat på forhånd og er bindende, kan den ikke betragtes som en del af den modydelse, som spilarrangøren modtager for den tjenesteydelse, han leverer – en modydelse, der udgør momsgrundlaget.

  (jf. præmis 25, 28 og 33 samt domskonkl. 1)

 2.  Artikel 17, stk. 5, og artikel 19, stk. 1, i sjette direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, som ændret ved direktiv 98/80, skal fortolkes således, at medlemsstaterne ikke kan fastsætte, at den – på forhånd i lovgivningen fastsatte – del af bingopladernes pris, som skal udbetales til spillerne som gevinster, med henblik på beregningen af pro rata-satsen for momsfradraget indgår i den omsætning, der skal fremgå af nævneren i den brøk, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1.

  En medlemsstat kan for det første i princippet ikke for bestemte transaktioner anvende en anden regel for fastlæggelse af beskatningsgrundlag end hovedreglen i direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a). For det andet skal denne del ikke medregnes i momsgrundlaget og kan følgelig ikke betragtes som værende en del af spilarrangørens omsætning.

  (jf. præmis 37-39 og domskonkl. 2)