26.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/24


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. november 2010 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) mod Magnatrading SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spanien)

(Sag C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 312 af 19.12.2009.