Rettens dom (Ottende Afdeling) af 26. november 2008 –
New Look mod KHIM (NEW LOOK)

(Sag T-435/07)

»EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket NEW LOOK – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg opnået ved brug – artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg (Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3) (jf. præmis 18 og 23-26)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. september 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 670/2007-2) vedrørende registreringen af ordmærket NEW LOOK som EF-varemærke.

Oplysninger vedrørende sagen:

Ansøger om EF-varemærket:

New Look Ltd

Det omhandlede EF-varemærke:

Ordmærket NEW LOOK for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 og 35 – ansøgning nr. 2932606

Undersøgerens afgørelse:

Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse:

Afslag på klagen


Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

New Look Ltd betaler sagens omkostninger.