15.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 193/37


Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. juni 2009 — De Geest mod Rådet

(Sag F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 281 af 12.11.2005, s. 25.