30.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 34/26


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren som omhandlet i artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2019/33

(2023/C 34/10)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

»Rosé d'Anjou«

PDO-FR-A1007-AM02

Meddelelsesdato: 11.11.2022

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN VEDTAGNE ÆNDRING

1.   Officiel geografisk kode

Kommunerne i det geografiske område og området i umiddelbar nærhed er blevet ajourført med den officielle geografiske kode.

Dette har ingen indvirkning på det afgrænsede geografiske områdes perimeter.

Punkt 6 og 9 i enhedsdokumentet ændres.

2.   Afgrænset parcelområde

Datoerne for den kompetente nationale myndigheds godkendelse af en ændring af det afgrænsede parcelområde inden for det geografiske produktionsområde er blevet tilføjet. Med afgrænsningen af parcelområdet inden for det geografiske produktionsområde kan de parceller, der egner sig til produktion af vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse, udpeges.

Enhedsdokumentet berøres ikke af denne ændring.

3.   Beplantningstæthed

Minimumsafstanden mellem vinstokkene i en planterække ændres fra 1 m til 0,90 m.

Formålet med denne ændring er at øge beplantningstætheden for vinstokkene uden at ændre afstanden mellem rækkerne.

Der er også tilføjet en særlig bestemmelse for vinstokke på skråninger med en hældning over 10 %, for hvilke der gælder en minimumsafstand mellem vinstokkene på 0,80 m.

Formålet med denne tilføjelse er at tage hensyn til det særlige tilfælde med vinstokke, der er plantet på stejle skråninger, som indebærer særlige forhold for beplantningen (beplantning parallelt med skråningen snarere end vinkelret herpå).

Punkt 5 i enhedsdokumentet ændres.

4.   Beskæring

Beskæringsreglerne er blevet harmoniseret for så vidt angår betegnelserne i Anjou Saumur-området i Val de Loire.

Formålet med denne harmonisering er at forbedre de erhvervsdrivendes viden og forenkle kontrollen. Med denne ændring indføres en tilpasningsevne for vinavlere i forbindelse med frostepisoder, som forekommer stadig senere.

Punkt 5 i enhedsdokumentet ændres.

5.   Tilknytning

Tilknytningen ændres ved at henvise til 2021 i stedet for 2018 og justere antallet af kommuner som følge af kommunesammenlægninger.

Punkt 8 i enhedsdokumentet ændres.

6.   Overgangsforanstaltninger

De udløbne overgangsforanstaltninger slettes.

Der er tilføjet en overgangsforanstaltning efter den nye afgrænsning af parcelområdet i visse kommuner.

Enhedsdokumentet er ikke blevet ændret.

7.   Mærkning

Mærkningsreglerne er blevet præciseret og harmoniseret for så vidt angår betegnelserne i Anjou Saumur-området i Val de Loire. Denne ændring er alene redaktionel.

Punkt 9 i enhedsdokumentet ændres.

8.   Henvisning til kontrolstrukturen

Affattelsen af henvisningen til kontrolinstansen er blevet ændret for at harmonisere den med andre produktspecifikationer. Denne ændring er alene redaktionel.

Enhedsdokumentet berøres ikke af denne ændring.

9.   Redaktionelle ændringer

Der er foretaget en række redaktionelle tilpasninger af produktspecifikationen.

Disse ændringer medfører ikke nogen ændring af enhedsdokumentet.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktets betegnelse

Rosé d'Anjou

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — Beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Vinene er stille rosévine med følgende analytiske karakteristika:

Vinene skal have et naturligt alkoholindhold i volumen på mindst 9,50 %.

Indholdet af gæringsdygtigt sukker (glukose + fruktose) efter gæringen er 7 g/l eller derover.

Efter tilsætning er vinens totale alkoholindhold i volumen højst 12 %.

Indholdet af flygtig syre, samlet syreindhold og det totale indhold af svovldioxid svarer til det, der er fastsat i EU-reglerne, men ethvert parti uemballeret vin, der kan få benævnelsen »primeur« eller »nouveau« (ny), har et indhold af flygtig syre på ikke over 10,2 milliækvivalenter pr. liter.

Vinene har gæringsdygtigt sukker og en større eller mindre sødme. Deres intense aromatiske udtryk afspejler hver af druesorternes egenart. Ikke desto mindre er frugten uomgængelig (fersken, jordbær, citrusfrugter osv.). Smagen er nøje afbalanceret mellem friskhed og rundhed. Aromaen er vedvarende og intens.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

9

Minimalt totalt syreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtig syre (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)

 

5.   Vinfremstillingmetoder

5.1.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

1.   Beplantningstæthed – afstand

Dyrkningspraksis

Beplantningstætheden på vinmarkerne er mindst 4 000 vinstokke pr. hektar. På disse vinmarker må afstanden mellem rækkerne ikke overstige 2,50 meter, og afstanden mellem vinstokkene i en planterække må ikke være under 0,90 meter. For vindyrkningsparceller med en afstand mellem vinstokkene i en planterække på under 0,90 meter, men på mindst 0,80 meter, hvis hældning er over 10 %, er det ved høsten muligt at anvende den kontrollerede oprindelsesbetegnelse.

Høsten fra parceller med en beplantningstæthed på under 4 000, men mindst 3 300 stokke pr. ha er berettiget til anvendelse af den kontrollerede oprindelsesbetegnelse, forudsat at produktspecifikationens bestemmelser om espalier og løvværkets højde overholdes. På disse vindyrkningsparceller må afstanden mellem rækkerne ikke overstige 3 m, og afstanden mellem vinstokkene i en planterække må ikke være under 1 m.

2.   Regler for beskæring og espalier

Dyrkningspraksis

Vinstokkene beskæres med enten kort, lang eller blandet sporebeskæring med højst 12 skud pr. vinstok.

Vinstokkene kan beskæres med to yderligere skud pr. vinstok, såfremt årets antal af frugtbærende grene pr. vinstok på det fænologiske stadium svarende til 11-12 blade (adskilte blomsterknopper) er højst 12.

Løvværkets højde på espalieret er mindst lig med 0,6 gange afstanden mellem rækkerne, idet denne højde måles mellem løvværkets nederste grænse, som skal være mindst 0,4 meter over jorden, og den øverste beskæringsgrænse, som er mindst 0,2 meter over den øverste espaliertråd.

For vindyrkningsparceller med en beplantningstæthed på under 4 000 vinstokke pr. hektar, men på mindst 3 300 vinstokke pr. hektar, gælder endvidere følgende regler for espalieropbinding: Espalierpælene skal være mindst 1,9 meter høje målt fra jorden. Espalieret skal have fire rækker tråde. Den øverste tråd skal mindst være 1,85 meter over jorden.

3.   Kunstvanding

Dyrkningspraksis

Kunstvanding er ikke tilladt.

4.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

Anvendelsen af kul til ønologisk brug, alene eller blandet i præparater, er forbudt.

Anvendelse af træflis er ikke tilladt.

Efter tilsætning er vinens totale alkoholindhold i volumen højst 12 %.

Ud over ovennævnte bestemmelser skal de ønologiske fremgangsmåder, som anvendes ved fremstillingen af disse vine, opfylde bestemmelserne i EU-lovgivningen og den franske landbrugs- og fiskerilov (»code rural et de la pêche maritime«).

5.2.   Maksimumsudbytte

75 hektoliter pr. hektar.

6.   Afgrænset geografisk område

Alle etaper af produktionen af de vine, der kan få den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Rosé d'Anjou«, finder sted i det geografiske område, som omfatter følgende kommuner på grundlag af den officielle geografiske kode fra 2021:

departementet Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (området for den delegerede kommune Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (området for de delegerede kommuner Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde og den tidligere kommune Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (området for de delegerede kommuner Bouillé-Saint-Paul, Cersay og Saint-Pierre-à-Champ)

departementet Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (området for de delegerede kommuner Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire og Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (området for de delegerede kommuner Chanzeaux, La Jumellière og Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (området for de delegerede kommuner Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies og Le Thoureil), Huillé-Lézigné (området for den delegerede kommune Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (området for den tidligere kommune Ingrandes), Jarzé Villages (området for den delegerede kommune Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (området for de delegerede kommuner La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine og Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (området for den delegerede kommune Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (området for de delegerede kommuner Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré og La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (området for den delegerede kommune Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay

departementet Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay og Les Trois-Moutiers.

Det kortmateriale, der viser det geografiske område, kan ses på webstedet for Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Druesorter til vinfremstilling

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Gamay N

Grolleau N

Grolleau gris G

Pineau d'Aunis N

8.   Tilknytning til det geografiske område

1   - Oplysninger om det geografiske område

a)   - Beskrivelse af naturlige faktorer, der bidrager til tilknytningen

Det geografiske område strækker sig over to store geologiske enheder, hvor vindistriktet primært optager skråningerne langs floderne og nogle plateauer. Mod vest er Prækambrium- og Palæozoikum-soklen forbundet med det armorikanske bjergmassiv, og mod øst dækker Paris-bækkenets Mesozoikum- og Kænozoikum-substratum den gamle sokkel. Denne geologiske egenart adskiller den vestlige del af det geografiske område, der er kendetegnet ved forekomster af skifer, især skiferler, lokalt kendt som »Anjou noir«, fra den østlige del af det geografiske område, der er kendetegnet ved forekomsten af kalktuf (Saumur) lokalt kaldet »Anjou blanc«.

Det geografiske område er historisk set knyttet til den gamle provins Anjou og strækker sig i 2021 hovedsagelig over den sydlige halvdel af departementet Maine-et-Loire (68 kommuner) og de nordligste dele af departementerne Deux-Sèvres (11 kommuner) og Vienne (9 kommuner).

På de parceller, der er afgrænset til høst af druer, er jordene dannet af forskellige geologiske formationer. Selv om de er meget forskellige, er de generelt meget næringsfattige og har en begrænset vandtilbageholdelsesevne. De har også en god opvarmningsevne.

Det geografiske område nyder godt af et tempereret kystklima med temmelig små temperaturudsving takket være dels den relative nærhed til Atlanterhavet, dels den varmeregulerende rolle, som Loire og dens bifloder spiller for området, og endelig vinmarkernes beliggenhed på skråningerne. Nævnes skal også Anjous milde klima (»la douceur angevine«), som især kommer til udtryk i løbet af vinteren, det lange forår og efteråret, mens høje varmegrader er hyppige om sommeren. De nordvest-/sydøstvendte relieffer beskytter mod den ofte fugtige vestenvind. Det geografiske område får således beskedne nedbørsmængder takket være en føneffekt og læ for fugtigheden fra havet på grund af det højere Choletais- og Mauges-terræn. De årlige nedbørsmængder ligger på ca. 585 mm, mens der falder næsten 800 mm i Choletais.

b)   - Beskrivelse af menneskelige faktorer, der bidrager til tilknytningen

Der har været en ubrudt anerkendelse af et vindistrikt i Anjou siden det første århundrede efter Kristi fødsel. Vinstokkene står godt her, som man kan høre i Apollonius' digt (6. århundrede): »Ikke langt fra Bretagne ligger en by på en klippe, rig på gaver fra Ceres og Bacchus, som har fået sit navn Andégave (Angers) efter et græsk navn.« Selv om vindistriktet Anjou udvikler sig gennem Middelalderen under klostrenes forvaltning på selve Loires bredder og omkring Angers, opbygges omdømmet især fra det 12. og 13. århundrede. Senere bringer indflydelsen fra Henrik II og hertuginde Eleanor af Aquitaniens hof Anjou-vinen frem til de fineste tafler.

Produktionen udvikler sig kraftigt fra det 16. århundrede takket være de hollandske mellemmænd, der kom for at finde vine til eksport til deres hjemland og til kolonierne. Hollænderne forsyner sig rigeligt, og handelen er så blomstrende i det 18. århundrede, at floden Layon, der gennemskærer det geografiske område, bliver lagt i kanaler for at fremme transporten. Anjou-vinenes store berømmelse vækker imidlertid misundelse og afføder mange nye, opfindsomme skatter og afgifter, som får skadelige virkninger for handelen. Vendéerkrigens hærgen lagde til sidst vindistriktet øde. Fremgangen vendte tilbage i løbet af det 19. århundrede. I 1881 dækkede vindistriktet et areal på 45 000 ha, hvoraf 10 000 ha endnu stod tilbage i 1893 efter vinbladlusens angreb.

»Anjou« er primært kendt for sin produktion af hvidvine af druesorten chenin B. Tilplantningen med cabernet franc N og lidt senere med cabernet-sauvignon N tog imidlertid fart efter vinbladluskrisen. Vinfremstillingen er i begyndelsen af det 20. århundrede primært rettet mod fremstillingen af »rouget«, som er det lokale navn for en let vin, der drikkes på caféer, og udviklingen er første etape i omdannelsen af Anjou-vindistriktet. Druesorterne Grolleau N og Grolleau gris G, som giver »klarede« (»clairets«) og lyse vine, bidrager sammen med sorterne Gamay N og Pineau d'Aunis N til udviklingen af en stor produktion af berømte rosévine, der kendes og genkendes under de kontrollerede oprindelsesbetegnelser »Cabernet d'Anjou« og »Rosé d'Anjou«. Anden etape i omdannelsen bygger på den erfaring, som producenterne erhverver sig gennem forvaltningen af dette dyrkningsområde. Iagttagelsen og analysen af det bedste samspil mellem druesorten og plantningsstederne, vurderingen af druehøstens potentiale og mestringen af vinfremstillingsteknikkerne har drevet udviklingen af produktionen af rødvine siden 1960'erne.

2   - Oplysninger om produkternes kvalitet og egenskaber

Rosévinene indeholder gæringsdygtigt sukker og en større eller mindre sødme. Deres intense aromatiske udtryk afspejler hver af druesorternes egenart. Ikke desto mindre er frugten uomgængelig (fersken, jordbær, citrusfrugter osv.). Smagen er nøje afbalanceret mellem friskhed og rundhed. Aromaen er vedvarende og intens.

3   - Årsagssammenhæng

Kombinationen af et nordligt vindistrikt og et særligt landskab med et mildt klima og en original geologi og pedologi giver vinene en smagsidentitet, som kommer til udtryk gennem vinenes friskhed.

Mangfoldigheden i vinmarkernes placering med hensyn til geologi og jordbundsdannelse har givet producenterne mulighed for at finde de betingelser, hvor hver af de fremherskende druesorter kommer til optimalt udtryk. Vinproducenternes observationer og analyser af vinstokkene gør det muligt for dem at fastlægge den rette beplantning af vinområdet.

Mens druesorterne Grolleau N, Grolleau gris G eller Pineau d'Aunis N breder sig over de sand- og grusholdige bakker og plateauer til gavn for produktionen af frugtagtige rosévine, står Cabernet Franc N og Cabernet-Sauvignon N godt i fladgrundet jord eller brunjord med reguleret vandtilførsel med henblik på produktion af runde rosévine med vedvarende aroma.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, andre krav)

API

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type supplerende betingelse:

Undtagelse vedrørende produktionen i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Det område i umiddelbar nærhed, som er defineret i undtagelsen vedrørende fremstillingen og forarbejdningen af vinene, som kan opnå den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Rosé d'Anjou«, omfatter følgende kommuner på grundlag af den officielle geografiske kode 2021:

departementet Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil

departementet Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (området for den tidligere kommune Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (området for den delegerede kommune Anetz), Vallet

departementet Maine-et-Loire: Orée d'Anjou (området for den delegerede kommune Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Mærkning

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Navnet på betegnelsen kan suppleres med benævnelsen »primeur« eller »nouveau« i henhold til de i produktspecifikationen fastsatte bestemmelser.

De valgfrie angivelser, hvis anvendelse i henhold til fællesskabsbestemmelserne kan reguleres af medlemsstaterne, må hverken i højden, bredden eller tykkelsen være større end det dobbelte af størrelsen af de skrifttyper, som navnet på den kontrollerede oprindelsesbetegnelse angives med.

Navnet på den kontrollerede oprindelsesbetegnelse kan suppleres med den geografiske betegnelse »Val de Loire« i henhold til de i produktspecifikationen fastsatte bestemmelser. Bogstaverne i den geografiske betegnelse »Val de Loire« må hverken i højde eller bredde være mere end to tredjedele af bogstaverne i navnet på den kontrollerede oprindelsesbetegnelse.

Det er ikke tilladt at anvende ordet »Cabernet« eller angivelsen af druesorten Cabernet-Cauvignon N eller Cabernet Franc N i vinenes præsentation eller betegnelse.

Vine med benævnelsen »primeur« eller »nouveau« skal også være påtrykt årgang.

Navnet på den mindste geografiske enhed kan fremgå af etiketten på vinene, forudsat at — det drejer sig om en navngiven matrikelregistreret lokalitet — navnet fremgår af høstanmeldelsen. Den navngivne matrikelregistrerede lokalitet skal være trykt med skrifttegn, der hverken i højden eller bredden er større end halvdelen af de skrifttegn, som udgør navnet på den kontrollerede oprindelsesbetegnelse.

Link til produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cea1d3f7-577f-445e-9e58-b708a8d13eb8


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.