27.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 390/4


Særberetning nr. 23/2021

Begrænsning af grov korruption i Ukraine: Der er adskillige EU-initiativer, men resultaterne er stadig utilstrækkelige

(2021/C 390/04)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 23/2021 »Begrænsning af grov korruption i Ukraine: Der er adskillige EU-initiativer, men resultaterne er stadig utilstrækkelige« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu