23.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 286/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 286/01)

Godkendelsesdato

14.06.2019

Støtte nr.

SA.53821 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Retsgrundlag

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Andet — 0

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

indtil 31.12.2028

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

25.07.2019

Støtte nr.

SA.54724 (2019/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Retsgrundlag

National Asset Management Agency Act 2009

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Anden skattefordel, Garanti, Andet — Special powers granted to NAMA

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

01.01.2022-31.12.2025

Økonomisk sektor

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED; FORSIKRING

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

15.04.2019

Støtte nr.

SA.51614 (2018/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Warminsko-Mazurskie

Titel (og/eller modtagerens navn)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Retsgrundlag

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Formål

Energieffektivisering, Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: PLN 233.3143 (mio.)

Støtteintensitet

%

Varighed

Fra og med den 15.04.2019

Økonomisk sektor

El-; gas- og fjernvarmeforsyning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

25.10.2018

Støtte nr.

SA.51866 (2018/N)

Medlemsstat

Finland

Region

SUOMI/FINLAND

Titel (og/eller modtagerens navn)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Retsgrundlag

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Dyresygdomme

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 5 (mio.)

Årligt budget: EUR 3 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

01.01.2016-31.12.2021

Økonomisk sektor

Akvakultur

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.45274 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Eoliennes Offshore du Calvados

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 3 058 (mio.)

Årligt budget: EUR 152.5 (mio.)

Støtteintensitet

%

Varighed

Fra og med den 01.01.2022

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.45275 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 3 601 (mio.)

Årligt budget: EUR 180 (mio.)

Støtteintensitet

%

Varighed

Fra og med den 01.01.2023

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.45276 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Parc du Banc de Guérande

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 3 560 (mio.)

Årligt budget: EUR 178 (mio.)

Støtteintensitet

%

Varighed

Fra og med den 01.01.2023

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.47246 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 3 668 (mio.)

Årligt budget: EUR 183.4 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 01.01.2024

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.47247 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 3 737 (mio.)

Årligt budget: EUR 186.85 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 01.01.2023

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.07.2019

Støtte nr.

SA.48007 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

FRANCE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Retsgrundlag

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Ailes Marines SAS

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 4 696 (mio.)

Årligt budget: EUR 234.8 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 01.01.2023

Økonomisk sektor

Produktion af elektricitet

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

14.06.2019

Støtte nr.

SA.54375 (2019/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Retsgrundlag

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Foranstaltningstype

Støtteordning

Production d'électricité

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Andet

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 1 903 000 000 (mio.)

Årligt budget: EUR 95 150 000 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 30.06.2020

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia — 92055 La Défense Cedex

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

14.06.2019

Støtte nr.

SA.54376 (2019/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Retsgrundlag

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Foranstaltningstype

Støtteordning

Production d'électricité

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Andet — tarif d'achat ou complément de rémunération

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 2 042 000 000 (mio.)

Årligt budget: EUR 102 100 000 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 28.02.2020

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia — 92055 La Défense Cedex

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.