19.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/4


Likvidation

Afgørelse om indledning af likvidation af LAMP Insurance Company Limited

(Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II))

(2019/C 208/04)

Forsikringsselskab

LAMP Insurance Company Limited

Hjemstedsadresse:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltar

Afgørelsens dato, ikrafttrædelsestidspunkt og art

Den 31. maj 2019 udpegede Supreme Court of Gibraltar (med øjeblikkelig virkning) »Official Receiver« som likvidator for LAMP Insurance Company Limited, i medfør af § 160 i Insolvency Act 2011.

»Official Receiver« har udpeget Grant Thornton Gibraltar som rådgiver og befuldmægtiget til at foretage likvidationen af LAMP Insurance Company Limited.

Likvidator vil gennem sin befuldmægtigede sammen med Financial Services Compensation Scheme (garantiordningen for finansielle tjenesteydelser) i Det Forenede Kongerige sikre, at krav fra berettigede forsikringstagere i Det Forenede Kongerige behandles og videregives til Compensation Scheme.

Likvidator vil gennem sin befuldmægtigede træffe afgørelse om, hvorvidt krav, som ikke stammer fra Det Forenede Kongerige, kan få adgang til boet. Fordeling blandt forsikringskreditorer kan udelukkende finde sted, hvis aktiverne er realiseret korrekt.

Ikrafttrædelsestidspunkt: 31. maj 2019

Kompetente myndigheder

Supreme Court of Gibraltar

The Law Courts

227 Main Street

Gibraltar

Tilsynsmyndighed

Gibraltar Financial Services Commission

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltar

Udpeget likvidator

The Official Receiver

H.M. Government of Gibraltar

Treasury Department

206/210 Main Street

Gibraltar

Rådgiver for »Official Receiver« og befuldmægtiget:

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltar

Gældende lovgivning

Gibraltarisk lovgivning

Financial Services (Insurance Companies) (Solvency II Directive) Act 2015

Insolvency Act 2011

Insolvency Rules 2014

Companies Act 2014