1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/15


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/09)

Medlemsstat

Finland

Rute

Pori-Helsinki

Kontraktens løbetid

1. august 2019-23. december 2022

Frist for indgivelse af bud

61 dage efter datoen for offentliggørelse af dette udbud

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres gratis

Yderligere oplysninger:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tlf. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internetadresse:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot